مشاهده انواع حساب های متمرکز شامل جام ، قرض الحسنه پس انداز متمرکز و ملت کارت در سایت اینترنتی بانک ملت امکان پذیر شد.