روابط عمومی بانک ملت در دومین همایش روابط عمومی الکترونیک، موفق به کسب عنوان روابط عمومی برتر شد.