بانک ملت تا پایان تیرماه ، دو پایگاه شبانه روزی پایانه های خودپرداز در مرکز شهر تهران و استان کردستان راه اندازی می کند.