عضو هیات مدیره بانک ملت گفت:این بانک ، بانکی زنده ، پویا و روبه جلو است و می تواند در آینده بانکداری ایران جایگاه بالایی داشته باشد.