مدیر بانک ملت استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مجموع سپرده های این بانک نسبت به پایان سال گذشته با 37 درصد رشد مواجه شده است.