مدیر بانک ملت استان مازندران از راه اندازی نخستین پایگاه شبانه روزی خدمات بانکی استان در شعبه میدان ساری این بانک خبر داد و گفت:این پایگاه شبانه روزی به دو پایانه خودپرداز مجهز شده و آماده خدمات رسانی به مشتریان است.