با اجرای طرحی جدید از سوی شبکه گسترده بانک ملت ،از این به بعد پذیرندگان پایانه های پرداخت الکترونیک فروشگاهی (pos)این بانک و دارندگان تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب با انجام تراکنش از طریق پایانه های فروشگاهی یادشده ، با یک تیر دو نشان می زنند.