مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت از استقرار سیستم بیومتریک در تمامی شعب این بانک خبر داد و اظهار داشت:در این سیستم ، احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک از طریق اثر انگشت انجام می شود.