مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد:مشتریان این بانک به زودی رتبه بندی می شوند که با اجرایی شدن این طرح ، برای هریک از مشتریان ، سقفی اعتباری مشخص خواهد شد که بتوانند تا همان سقف از هرشعبه بانک ملت در سراسر کشور ، تسهیلات دریافت کنند.