مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت اعلام کرد:تعداد کارت های صادره از سوی این بانک تا پایان روز هفتم بهمن ماه از چهار میلیون و 20 هزار فقره گذشته که نشان دهنده صدور بیش از دو میلیون و 700 هزار فقره کارت از ابتدای سال تاکنون است.