بانک ملت استان گیلان برای 10 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، حساب قرض الحسنه الکترونیک افتتاح کرد.