مدیر بانک ملت استان قم از رتبه نخست این بانک در میان بانک های این استان در شاخص های جذب منابع و چهار سپرده اصلی در پایان آبان ماه خبر داد.