بانک ملت بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت ، عملیات ثبت نام متقاضیان سفر عمره مفرده را در دوره جدید انجام می دهد.