بانک ملت استان فارس تا پایان روز ششم مردادماه سال جاری ، بیش از 886 هزار و 166 تن گندم از کشاورزان این استان خریداری کرد.