طرح پاییزه هدیه ملت با هدف توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک و افزایش بهره گیری از کارت های بانکی برای خریدهای روزمره ، آغاز شد.