یک طرح کشتی سازی و دو طرح معاینه فنی خودرو با استفاده از تسهیلات و پشتیبانی کارشناسی بانک ملت در استان بوشهر به بهره برداری رسید.