چهار هزار و 245 طرح بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده با حمایت مالی بانک ملت در استان گلستان به بهره برداری رسیده است.