مدیریت شعب بانک ملت در استان خوزستان ، در یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این استان شرکت کرد.