با همکاری سازمان بازرگانی استان هرمزگان و بانک ملت ، بیشترین تعداد اصناف کارت در این استان برای فعالان صنوف صادر شد.