محل جدید شعبه بانک ملت در شهرستان آران و بیدگل کاشان با داشتن امکانات و فضایی مناسب به بهره برداری رسید.