سامانه مدیریت حساب های بانکی تحت عنوان" محب" از سوی بانک ملت در شرکت مخابرات استان گیلان نصب و راه اندازی شد.