کارمند آزاده و جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی بانک ملت در استان مازندران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.