رییس سازمان تامین اجتماعی نیشابور از تلاش رییس و کارکنان شعبه مرکزی بانک ملت در این شهرستان قدردانی کرد.