مدیرکل روابط عمومی بانک ملت در پیامی، فرارسیدن 17 مردادماه سالروز بزرگداشت مقام خبرنگار را به فعالان حوزه رسانه تبریک گفت.