بانک ملت در چهارماهه ابتدای سال جاری بیش از 32 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرد.