بانک ملت اسامی شعب کشیک خود را در روزهای 11 و 12 مردادماه 1402 اعلام کرد.