مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارسیدن 17 مردادماه سالروز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه رسانه تبریک گفت.