نتایج آزمون استخدامی بانک ملت تا پایان تیرماه سال جاری اعلام می شود.