نسخه IOS همراه بانک جدید ملت در دسترس مشتریان دارنده گوشی های اپل قرار گرفت.