مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد که آمار و ارقام عملکردی نشان می دهد که این بانک در سال گذشته، سال بسیار درخشانی را سپری کرده است.