مدیرعامل بانک ملت و رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشستی مشترک، بر تقویت همکاری های میان دو سازمان تاکید کردند.