جشن ملت کتابخوان باهمکاری بانک ملت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رونمایی از طرح های مشترک این دو سازمان برای توسعه کتاب و کتابخوانی برگزار شد.