بانک ملت از سال ۱۳۹۲ تا خردادماه ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت کرده است.