بانک ملت در آستانه ۱۶ مهرماه روز جهانی کودک ، با اهدای کتاب در محل مجتمع امام علی (ع) به کودکان کار، این روز را گرامی داشت.