بانک ملت و سازمان حفاظت محیط زیست با طراحی و اهدای جایزه ضامن آهو از محیط بانان برگزیده کشور تقدیر می کنند.