بانک ملت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری خود را برای سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.