اداره کل مدیریت عملیات بانک ملت در اطلاعیه ای، مشخصات ظاهری و امنیتی چک های جدید صیاد را اعلام کرد.