وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از شرکت چوب و کاغذ مازندران، مشکلات این واحد تولیدی را بررسی کرد.