وزیر اقتصاد در سفر یک روزه به استان کرمانشاه و در جریان بازدید از شهرستان سنقر و کلیایی نوید تغییر مسیر رشد اقتصادی پایتخت‌محور را به مردم این استان داد و برنامه‌های دولت برای تمرکززدایی و توسعه اشتغال را تشریح کرد.