وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم، اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در تیر ماه شاهد کاهش تورم و به مرور مهار پلکانی آن در ماه‌های آینده باشیم.