دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده رئیس جمهور در بیست و پنجمین سفر استانی، وارد شهرستان گلپایگان شد و مورد استقبال مسئولان و شهروندان این شهرستان قرار گرفت.