دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان خوانسار در بیست و پنجمین سفر استانی رئیس جمهور به استان اصفهان در جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار با اشاره به اینکه کشور در شرایطی به لحاظ اقتصادی به سر می برد که وارث دوره ای از تقلیل های اقتصادی بوده و به دلایل و بهانه های مختلف عقب افتادگی دارد گفت: دولت تصمیم به ثبات اقتصادی دارد و می خواهد افسار تورمی که در تابستان سال گذشته به وجود آمده را بکشد.