وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع اعضای شورای رقابت با اشاره به اختیارات قانونی زیاد این شورا، تأکید کرد که این شورا باید به نهادی مؤثر در عرصه رفع انحصار در اقتصاد کشور بدل شود.