توانیر چراغ معاملات ((مناقصه)) در بورس کالا را روشن می‌کند/ نگاهی به نحوه معاملات به روش مناقصه