صبح امروز طی مراسمی با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزیدگان میز خدمت .بسیج ادارات و وزارتخانه ها تقدیر شد.