پنجشنبه 1 تير 1396
ورود به سامانه پرداخت اقساط لیزینگ
سامانه پرداخت اقساط لیزینگ

سامانه پرداخت اقساط لیزینگ

بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان خود، سامانه پرداخت اقساط لیزینگ را راه اندازی کرده است.
شما می توانید با در اختیار داشتن تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب، اقساط لیزینگ بانک ملت را پرداخت کنید.