شنبه 31 ارديبهشت 1401En
بسته حمایتی طرح مردمی سازی یارانه ها

اطلاعیه در خصوص بسته حمایتی طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها

واریز و انسداد مبالغ بسته حمایتی طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها
مبالغ بسته حمایتی طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها بابت مراحل اول و دوم، در روز سه شنبه مورخ 1401/02/20 به حساب سرپرستان خانوارها واریز و معادل مبالغ واریزی در حساب مشتریان مسدود گردیده است.
در این ارتباط اعلام می دارد، پس از اتمام عملیات واریز یارانه های مراحل مزبور، به تفکیک هر یک از مراحل، به مشتریان مشمول از طریق پیامک اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد و پیش بینی می شود با توجه به ترافیک ارسال پیامک ها توسط شرکت های ذیربط، حداکثر تا عصر روز یادشده، عملیات ارسال پیامک پایان می پذیرد.
ضمناً رفع انسداد مبالغ پس از اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صورت مکانیزه انجام خواهد پذیرفت.