دوشنبه 10 آذر 1399En
شاپ کارت ملت

شاپ کارت ملت

نوعی کارت اعتباری است که مشتریان (دارندگان کارت) می‌توانند از فروشندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات عضو ملت شاپ (شبکه اعتباری پرداخت ملت) نسبت به خرید کالا یا خدمات مورد نظر اقدام نمایند. 

نحوه دریافت شاپ کارت

کارتها به دو شیوه" انفرادی" و" گروهی" صادر خواهد شد. بدین ترتیب متقاضیان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت، نسبت به ارائه درخواست و دریافت کارت، طبق قوانین موجود اقدام نمایند.

مشخصات کلی شاپ کارت

سقف فردی: حداکثر 5۰۰ میلیون ریال
حداقل مبلغ کارت: ۲۰ میلیون ریال
نوع عقد: مرابحه
نوع کارت: تقسیطی/ باز پرداخت یکجا
مدت اعتبارکارت: ۶۰ روز
دوره تنفس: حداکثر ۳۰ روز از زمان صدور صورتحساب
نحوه بازپرداخت تسهیلات: حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه
هزینه آبونمان صدور کارت: ۱% مبلغ کارت اعتباری

نکته: در صورت بازپرداخت تمام ‏‏/ قسمتی از بدهی صورتحساب یا بدهی اقساط در مهلت استفاده از کارت (۶۰ روز)، اصل مبلغ باز پرداخت شده به اعتبار کارت افزوده خواهد شد و مشتری می تواند در زمان باقیمانده تا پایان مهلت مذکور با استفاده از اعتبار موجود در کارت خرید انجام دهد.
تذکر مهم: چنانچه مشتری بدهی صورتحساب صادره را ظرف مهلت تعیین شده از زمان صدور صورتحساب (۳۰ روز) پرداخت نماید، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف سود خواهد شد. 

نرخ سودمدت بازپرداخت (ماهیانه)درصد آبونمان
10%121%
14%24
15%36

نحوه بازپرداخت اقساط

مشتریان محترم می‌توانند از طریق سامانه بانکداری اینترنتی، همراه بانک ملت، تلفن بانک یا پایانه های خودپرداز نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام نمایند.

مراکز تماس


کاربرشماره تماسواحد پاسخگو
دارندگان شاپ کارت۱۵۵۶
021-82488
مرکز ارتباط ملت
پذیرندگان مستقر در تهران و سایر استان ها 
021-42067777
(داخلی۵)
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق


دارندگان محترم شاپ کارت می توانند با مراجعه بهفایل پیوست،  فهرست پذیرندگان طرف قرارداد با بانک در سراسر کشور را مشاهده نمایند.
no: 98/2017057 98/12/11