جمعه 3 اسفند 1397En
تست2
مهلت ارسال طرح
اخبار مسابقه ایده ملت
اعداد شگفت انگیز در مسابقه ایده ملت

ستاد برگزاری مسابقه ایده ملت از مشارکت دانشجویان سراسر کشور در مسابقه و حضور در کارگاه آموزشی تدوین برنامه بازاریابی که سبب رقم خوردن اتفاق‌های نیکو و شایسته برای بانک ملت شده است، تشکر می نماید.

ادامه