شنبه 27 بهمن 1397En
هفتواره

#هفتواره_ملت

به روزهای زیبایی بیندیشیم که سخن از محدودیت برای تحصیل هیچ کودکی در میان نباشد. روزهایی که تمامی مدارس خشت و گلی، حتی در دورافتاده ترین و محروم ترین نقاط این سرزمین، به ساختمان هایی مستحکم و استوار تبدیل شده باشند و با همراهی معلمانی دلسوز، شاهد رشد و شکوفایی و هدایت صحیح تمامی استعدادهای نهفته در این مرز و بوم باشیم.
تنها چند روز درد پی در پی در هر نقطه ای از بدن کافیست تا پی به موهبت سلامت ببریم. تا بدانیم اگر سلامت خود و عزیزانمان را داریم، ثروتمندترین انسانهای روی زمینیم. آن روزهای آرامی را تصور کنیم که هر دردی، درمانی دارد؛ روزهایی که مسیر درمان هر دردمندی هموار است.
چه خوب بود اگر هیچ جوانی، هیچ سرپرست خانواری، هیچ نان آور خانه ای، دغدغه شغل و درآمد را نداشت. چه خوب بود اگر هر فرد کهنسال و معلولی، می توانست با دنبال کردن حرفه ای متناسب، اوقات را به شیرینی سپری کند و در آن هنگامه که با دستان و فکر خود، در حال خلق معجزه ای بود، لبخند امید بر چهره اش می نشست.
برای کدام یک از ما فقر چهره ای تلخ ندارد؟! زمانی که بتوانیم از دریچه نگاه یک فرد گرفتار، جهان را نظاره کنیم، آن زمان است که ترجمان تنگی عرصه، استیصال و دل آشوب بودن را درک خواهیم کرد. چه جهان زیبایی خواهد بود اگر هیچ آبرودار در بند و گرفتاری، شب و روز، کاسه"چه کنم، چه کنم" خود را زیر و رو نکند و هر آن کس که اندیشه ای نو برای توسعه و بهبود دارد، عرصه تنگ مالی، زنجیری بر دست و پایش نباشد.
روزهایی را تصور کنیم که دیگر آلودگی، دشمن شماره یک سلامت و جانمان نباشد. روزهایی که همگی نیک بدانیم آب گرانبهاست، زمین و هوا گرانبهاست. روزهایی که دیگر دغدغه ای بابت استفاده آیندگانمان از این موهبتهای الهی نداشته باشیم.
راست گفته اند که هنر صیقل روح و روان است. فرهنگ و هنر غنی در هر کشوری، نویدی است برای شادی های بیشتر، دوستی های عمیق تر، مهربانی هایی واقعی تر و صلحی بی نهایت. به راستی چه چیزی جز بالندگی و افتخاری که همواره در عرصه فرهنگ و هنر، همراه نام ایران عزیزمان بوده است، برازنده این نام بزرگ است؟
و از هر چه بگذریم، سخن دوست خوش تر است (اگر چه قبلی ها هم همین"خوش تر" بودند، که گفتیم). دوستی که امروزه در تمامی لحظات و امور و کسب و کارمان رخنه کرده است و با یقین می توان گفت که فرداها، ضرورت گره خوردن زندگیمان را به آن پر رنگ تر می کند. تکنولوژی و فناوری که رشد و ارتقای کشورمان در گرو رشد و ارتقای آن است.
شاید اگر این موضوعات بریده بریده را شمرده باشید، به عدد اعجاب انگیز"هفت" برسید. ما هم در بانک ملت، برآن شدیم تا با نقب زدن به فال نیک این عدد خجسته، طرحی با عنوان"هفتواره ملت" را پایه ریزی و اجرا کنیم. طرحی که با محور قرار دادن هفت موضوع اجتماعی، سعی بر آن دارد تا سنگ بنایی باشد برای رفع برخی از محدودیتها و ایجاد آینده ای زیباتر. در این طرح بزرگ بر آنیم تا در سال 1397 ، در کنار شما عزیزان و با همکاری ارگانهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه های مورد نظر، قدمهایی را در جهت توسعه ایران دوست داشتنیمان برداریم.
"توسعه انسانی"،"توسعه سلامتی"،"توسعه اجتماعی"،"توسعه مالی"،"توسعه زیست محیطی"،"توسعه فرهنگی و هنری"، و"توسعه فناوری و زیرساخت"، محورهای اصلی مورد توجه بانک در اجرای طرح هفتواره ملت است.
با ما همراه باشید و اخبار #هفتواره-ملت را دنبال کنید.